UWAGA!!! PROMOCJA - GODZINA JAZDY GRATIS!!!     Prawo jazdy kat . B      www.osksedziszow.pl       Sędziszów Młp.  ul. 3-go Maja 25    tel. kontaktowy  509 394 555

    Galeria zdjęć sali wykł.
    Zapisy on-line
    Kodeks Drogowy
    Egzamin Teoretyczny
    Egzamin Praktyczny
    Odbierz PRAWO JAZDY

 

   Sprawdź się !! 

   NOWE TESTY -  NOWE ZASADY

 

 

 

 

 

     

ZNAKI DROGOWE

 
 
(Kliknij w poniższe kategorie znaków)
        

Materiały szkoleniowe GRATIS ! Najlepsze na rynku wysokiej jakości materiały dydaktyczne w skład, których wchodzą:

 
Na drogach stosuje się następujące znaki i sygnały drogowe:
 1. znaki drogowe pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych,

 2. znaki drogowe poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi,

 3. sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory,

 4. sygnały dawane przez osoby do tego uprawnione,

 5. sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze.

- ilustrowane znaki drogowe z     - komentarzem
- ilustrowany podręcznik kierowcy
- poradnik kierowcy
- ćwiczenia testowe
- płytka CD

   
Oprócz znaków, o których mowa w punkcie 1., stosuje się znaki drogowe związane z oznaczeniem pasa drogowego, obiektów drogowych i oznaczenia w postaci urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w szczególności w związku z zamknięciem drogi lub jej części dla ruchu, a w razie potrzeby - znaki drogowe z napisami wskazującymi sposób korzystania z drogi, jeżeli nie może on być wyrażony znakami określonymi w poniższych działach.
 
       

Dla czego u nas ??
[ Nie stosujemy żadnych ograniczeń czasowych w szkoleniu.
[ U nas klient ustala czas szkolenia.
[ U nas klient decyduje czy chce się szkolić szybko czy wolniej.
[ Czas szkolenia jest dostosowany do potrzeb klienta.

• 30 godzin lekcyjnych teorii
• 30 godzin zegarowych jazd
• materiały szkoleniowe gratis
• egzamin wewnętrzny gratis
• możliwość w ratach 0% do końca trwania kursu

Promocja! +1h Gratis przed egzaminem praktycznym

 1. Znaki drogowe pionowe umieszczone po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią dotyczą kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu; jeżeli jednak znaki są umieszczone nad poszczególnymi pasami ruchu, to znaki dotyczą tylko kierujących znajdujących się na pasie, nad którym są umieszczone. Znaki drogowe umieszczone po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu stanowią powtórzenie znaków umieszczonych po prawej stronie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 2. Kierujący jest obowiązany respektować znaki drogowe pionowe umieszczone na wysyłającym żółte sygnały błyskowe pojeździe, który wykonuje na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne

 3. Znaki drogowe wyrażające zakazy lub nakazy odnoszące się do kierunku jazdy oraz znaki drogowe zakazu wjazdu pojazdów o określonych wymiarach, masie lub naciskach osi nie dotyczą kierującego pojazdem szynowym, poruszającego się po wyznaczonej dla niego trasie.

 4. Znaki drogowe, które są dodatkowo opatrzone napisami lub symbolami umieszczonymi na tabliczkach pod nimi, stanowią integralną całość wraz z tymi tabliczkami.

 5. Jeżeli znaki drogowe lub tabliczki określają układ dróg na skrzyżowaniu (schemat skrzyżowania) liniami o różnej szerokości, to linia szersza oznacza drogę z pierwszeństwem.

 6. Znaki drogowe poziome odzwierciedlające znaki drogowe pionowe (ostrzegawcze lub zakazu) stanowią powtórzenie zastosowanych znaków pionowych.

 7. Przepisy wymienione w punkcie 1 i 4 stosuje się odpowiednio do sygnałów świetlnych do kierowania ruchem.

 8. Znaki drogowe i sygnały dotyczące organizacji ruchu oraz znaki drogowe określające prędkość, wymiary, masę i naciski osi pojazdu podane są przykładowo. Dotyczy to również tabliczek przedstawiających pojazdy, układ dróg na skrzyżowaniu i sytuacje na drodze.

 

Twój sukces jest naszym sukcesem!!!

 
   

 

   

 

o nas - oferta - galeria - egzamin

 

 

Copyright © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt, Realizacja, Hosting (D.Ł© 2011)