UWAGA!!! PROMOCJA - GODZINA JAZDY GRATIS!!!     Prawo jazdy kat . B      www.osksedziszow.pl       Sędziszów Młp.  ul. 3-go Maja 25    tel. kontaktowy  509 394 555

    Galeria zdjęć sali wykł.
    Zapisy on-line
    Kodeks Drogowy
    Egzamin Teoretyczny
    Egzamin Praktyczny
    Odbierz PRAWO JAZDY

 

   Sprawdź się !! 

   NOWE TESTY -  NOWE ZASADY

 

 

 

 

 

     

EGZAMIN TEORETYCZNY

Zasady przeprowadzania egzaminów teoretycznych: 

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest za pomocą komputerowego urządzenia egzaminacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o prawo jazdy lub podlegających sprawdzeniu kwalifikacji w tym zakresie.

Polega na wskazaniu przy jego użyciu wszystkich prawidłowych odpowiedzi na wyświetlone systemem losowym pytania, ujęte w banku pytań zapisanych w formie elektronicznej i zatwierdzone przez właściwego ministra do spraw transportu. W trakcie trwania egzaminu osoba egzaminowana może poprawiać udzielane odpowiedzi.


Do udzielania odpowiedzi na komputerowym urządzeniu egzaminacyjnym służy bardzo prosta klawiatura, którą przedstawiamy obok.
Bezpośrednio po zakończonym egzaminie wynik egzaminu wyświetlany jest na ekranie monitora.

        

Materiały szkoleniowe GRATIS ! Najlepsze na rynku wysokiej jakości materiały dydaktyczne w skład, których wchodzą:

 
 
 Na życzenie osoby egzaminowanej egzaminator dokonuje wydruku arkusza egzaminacyjnego, a ewentualne błędne odpowiedzi osoba egazaminowana może sprawdzić u egzaminatora nadzorującego.
 
 
Powyższy arkusz zawiera:
 

 

- ilustrowane znaki drogowe z     - komentarzem
- ilustrowany podręcznik kierowcy
- poradnik kierowcy

- ćwiczenia testowe
- płytka CD

 
 
  • nazwisko i imię osoby egazminowanej,

  • numer ewidencyjny i numer PESEL lub datę urodzenia,

  • zakres egzaminu,

  • numery kolejno wyświetlonych osobie pytań i odpowiadające im numery pytań w banku pytań oraz oznaczenia literowe udzielanych przez nią odpowiedzi,

  • liczbę błędów, oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy oraz dla testu zasadniczego i specjalistycznego lub jednego z nich, odpowiednio do zakresu egzaminu,

  • pozytywny lub negatywny wynik egzamunu - oddzielnie dla każdej kategorii.

       

Dla czego u nas ??
[ Nie stosujemy żadnych ograniczeń czasowych w szkoleniu.
[ U nas klient ustala czas szkolenia.
[ U nas klient decyduje czy chce się szkolić szybko czy wolniej.
[ Czas szkolenia jest dostosowany do potrzeb klienta.

• 30 godzin lekcyjnych teorii
• 30 godzin zegarowych jazd
• materiały szkoleniowe gratis
• egzamin wewnętrzny gratis
• możliwość w ratach 0% do końca trwania kursu

Promocja! +1h Gratis przed egzaminem praktycznym

 

Twój sukces jest naszym sukcesem!!!

 
   

 

   

 

o nas - oferta - galeria - egzamin

 

 

Copyright © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt, Realizacja, Hosting (D.Ł© 2011)