UWAGA!!! PROMOCJA - GODZINA JAZDY GRATIS!!!     Prawo jazdy kat . B      www.osksedziszow.pl       Sędziszów Młp.  ul. 3-go Maja 25    tel. kontaktowy  509 394 555

    Galeria zdjęć sali wykł.
    Zapisy on-line
    Kodeks Drogowy
    Egzamin Teoretyczny
    Egzamin Praktyczny
    Odbierz PRAWO JAZDY

 

   Sprawdź się !! 

   NOWE TESTY -  NOWE ZASADY

 

 

 

 

 

     

EGZAMIN PRAKTYCZNY

 

Egzamin praktyczny na prawo jazdy

Egzamin praktyczny to ostatni etap długiej drogi zdobywania uprawnień do kierowania pojazdami. Często pomimo ogólnego dobrego przygotowania przyszłego kierowcy, egzamin kończy się niepowodzeniem z powodu drobnego błędu, czy przeoczenia.
Egzamin odbywa się w pojeździe specjalnie oznakowanym, wyposażonym w dodatkowy pedał hamulca i kamerę rejestrującą przebieg egzaminu.

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części:

CZĘŚĆ I – jest przeprowadzana na placu manewrowym i obejmuje sprawdzenie umiejętności wykonywania podstawowych manewrów i poruszania się pojazdem.

Zadania egzaminacyjne na prawo jazdy kategorii B na placu manewrowym:

1. Przygotowanie pojazdu do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu
    odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy – osoba egzaminowana musi sprawdzić:
    a) Poziom oleju w silniku,
    b) Poziom płynu chłodzącego
    c) Poziom płynu hamulcowego
    d) Poziom płynu w spryskiwaczach
    e) Działanie sygnału dźwiękowego
    f) Działanie świateł zewnętrznych pojazdu
2.  Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków, zapięcie pasów bezpieczeństwa
    a) w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
    b) w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za     pojazdem,
    c) zagłówki powinny być ustawione na wysokości głowy
3. Upewnienie się o możliwości jazdy
    a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
    b) ocena sytuacji wokół pojazdu.
4. Płynne ruszenie samochodem
    a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego,
    b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.
5. Płynna jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu
    (w czasie jazdy obserwacja toru jazdy samochodu przez tylną szybę pojazdu i lusterka)
    a) nieprzejeżdżanie przez linie i nienajeżdżanie na krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas
    b) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.
6. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
    a) przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć,
    b) osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.
7. Hamowanie od prędkości co najmniej 50km/h do zatrzymania pojazdu w wyznaczonym miejscu.

        

Materiały szkoleniowe GRATIS ! Najlepsze na rynku wysokiej jakości materiały dydaktyczne w skład, których wchodzą:

 

 

- ilustrowane znaki drogowe z     - komentarzem
- ilustrowany podręcznik kierowcy
- poradnik kierowcy
- ćwiczenia testowe
- płytka CD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II – jest przeprowadzana na drogach publicznych i sprawdza umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
Zadania, które kursant musi wykonać są następujące:

1) wjazd na drogę z obiektu przydrożnego,
2) jazda drogami dwukierunkowymi jedno – i dwujezdniowymi:
    a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
    b) posiadającymi odcinki proste, łuki, wzniesienia, spadki, obniżone i podwyższone
        dopuszczalne prędkości,
3) jazda drogami jednokierunkowymi,

 

 

 

 
 

4) przejazd przez skrzyżowania:
    a) równorzędne,
    b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu  (znak A7, B20,D1, itd.),
    c) z sygnalizacją świetlną,
    d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,
    e) dwupoziomowe
5) przejazd przez przejścia dla pieszych,
6) parkowanie prostopadłe lub skośne lub parkowanie pomiędzy dwoma pojazdami,
7) zawracanie na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej
    (zawracanie musi się  odbyć  przy użyciu biegu wstecznego),
8) manewry wyprzedzania, omijania, wymijania,
9) zmiana pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz zawracania na  skrzyżowaniu.

Kandydat ma możliwość jednej poprawki tego samego zadania.

Osoba egzaminowana uzyskuje wynik:
pozytywny, jeżeli poprawnie wykonała zadania egzaminacyjne,
negatywny, jeśli dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
lub jeśli nie panuje nad pojazdem w wystarczającym stopniu, albo jej dalsza jazda zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

       

Dla czego u nas ??
[ Nie stosujemy żadnych ograniczeń czasowych w szkoleniu.
[ U nas klient ustala czas szkolenia.
[ U nas klient decyduje czy chce się szkolić szybko czy wolniej.
[ Czas szkolenia jest dostosowany do potrzeb klienta.

• 30 godzin lekcyjnych teorii
• 30 godzin zegarowych jazd
• materiały szkoleniowe gratis
• egzamin wewnętrzny gratis
• możliwość w ratach 0% do końca trwania kursu

Promocja! +1h Gratis przed egzaminem praktycznym

Twój sukces jest naszym sukcesem!!!

 
   

 

   

 

o nas - oferta - galeria - egzamin

 

 

Copyright © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt, Realizacja, Hosting (D.Ł© 2011)

 

  PRZEPRASZAMY STRONA W BUDOWIE